Borgere

Som udgangspunkt hjælper jeg i alle sager, der vedrører borgere med psykiske lidelser, handicap og misbrug, der søger støtte efter serviceloven.

Jeg kan hjælpe dig med at få et overblik over, hvilken støtte du er berettiget til. Ofte kan det være svært at finde ”den røde tråd” i ens egen sag. Jeg kan hjælpe dig med at få skabt overblik og hjælpe med, at du kommer videre og finder vej gennem paragraffer og støttemuligheder. Jeg tilbyder individuel støtte, rådgivning og sparring til dig og kan hjælpe med at klæde dig på til at føre dialogen med kommunen. 

Ethvert samarbejde starter med en kort indledende samtale, som foregår telefonisk. I samtalen præsenterer du kort din problemstilling. Samtalen gør, at jeg kan få et indblik i din situation, og at vi sammen kan forventningsafstemme i forhold til et samarbejde og om jeg kan hjælpe dig.