Om

Om Bettina Tandrup Holm

Med 22 års erfaring fra det specialiserede socialområde, som socialrådgiver, visitations- og tilsynskonsulent og leder, kan jeg tilbyde et indgående kendskab til lovgivning og støttemuligheder til borgere med psykiske lidelser, handicaps og misbrug.

Jeg har altid været drevet af at gøre en forskel for mine medmennesker, og jeg kan med min erfaring hurtigt sætte mig ind i en problemstilling og hjælpe både borgere, pårørende og professionelle videre og skabe gode løsninger.

Jeg vægter høj faglighed og arbejder med stort engagement, er struktureret og målrettet. Jeg er god til at skabe tillidsfuld kontakt og til at samarbejde med borgere og fagpersonale.

Jeg har skabt gode resultater og positive ændringer for borgere, på myndighedsområdet og på botilbud. Eksempelvis har jeg været med til at visitere borgere til socialpædagogisk støtte, enten i eget hjem eller på et botilbud og derved fået skabt en ramme for, at de kan trives og udvikle sig.

Igennem en årrække har jeg ført tilsyn på dag- og botilbud og på den måde været med til at sikre kvaliteten på botilbud til gavn for borgene. Derudover har jeg deltaget i og styret diverse projekter på botilbuds- og myndighedsområdet og blandt andet været med til at oprette flere botilbud, en tilsynsenhed, en modtagelse/åbenrådgivning og et deleboligprojekt.