Kommuner og øvrige tilbud

Til kommuner, botilbud, foreninger mv. 

Ydelser:

– Udarbejdelse voksenudredninger (VUM) og indstillinger – samtale med borgeren, pårørende og fagpersonale, indhentelse af oplysninger mv.  

– Gennemlæsning og kvalitetssikring af faglige indstillinger og samtaler med borgere og pårørende.

-Oplæring af fagpersonale og undervisning vedrørende lovgivning og sagsbehandling

-Sparring i vanskelige sager, og kan hjælpe med at føre dialogen med borgere, pårørende, botilbud, kommune mv. 

-Rådgivning i forbindelse med udviklingsprojekter