Baggrund

Mit arbejde har fra start været rettet mod  borgere med psykiske lidelser, handicaps og misbrug.

Jeg har mange års erfaring som sagsbehandler, visitations- og tilsynskonsulent og fagspecialist. Senest har jeg været faglig leder i kommunale handicapafdelinger på voksenområdet.

Udover ansættelser i den kommunale forvaltning i forskellige kommuner, har jeg været ansat hos et misbrugscenter, hos bosteder og i Socialtilsynet.

Curriculum Vitae: 

  • Myndighedserfaring fra fire kommuner og erfaring med flere målgrupper: Borgere med psykiske lidelser, handicaps og misbrug.
  • 22 års erfaring med motiverende og løsningsfokuserede samtaler og i at benytte metoderne til at udarbejde interviewguides og projektbeskrivelser, mv.
  • 22 års erfaring i skriftlig formidling – tilsynsrapporter, evalueringsrapporter, undersøgelser, voksenudredninger (VUM), indstillinger, arbejdsgangsbeskrivelser, mv.
  • Over 15 års erfaring med at afsøge og visitere borgere til behandling og botilbud
  • 8 års erfaring med at føre driftsorienteret tilsyn på bo- og dagtilbud, herunder samtaler med borgere, pårørende, medarbejdere og ledelse
  • Indgående kendskab til lovgivning inden for det specialiserede voksenområde og kendskab til øvrig lovgivning
  • Erfaring med at arbejde projektorienteret – oprettelse af tilsynsenhed, deleboliger, oprettelse af modtagelse/Åben Rådgivning, mv.
  • Erfaring med oprettelse af botilbud – udarbejdelse af projektbeskrivelser
  • Erfaring med formidling og undervisning – formidling til politikere, undervisning af personale på botilbud, medarbejdere, hjemmeplejen, formidling af deleboligprojekt, mv.

Uddannelse  

2023: Yoga uddannelse, Yoga Unlimited, 200 timer

2021: Yin Yoga uddannelse, Yoga Unlimited, 60 timer

2019: Det personlige lederskab, diplomuddannelse i ledelse, Københavns Professions Højskole

2013: Projektlederuddannelse, diplomuddannelse i offentlig forvaltning, Professionshøjskolen Metropol 

2000: Uddannet som socialrådgiver, Den Sociale Højskole, København

Ansættelser

2023 – i dag: Familiekoordinator, Boliggården Helsingør

2022 – 2023: Frivillig husvært og koordinator for hverdagsrådgivning, Dansk Flygtningehjælp

2021 – 2022: Teamleder, Fredensborg kommune

2018 – 2021: Fagspecialist/Konstitueret Afdelingsleder, Halsnæs kommune

2016 – 2018: Sagsbehandler Psykiatrienheden, Københavns Kommune

2015 – 2016: Visitationskonsulent, deleboligprojekt, Københavns Kommune 

2014 – 2015: Tilsynskonsulent, Socialtilsyn Hovedstaden

2014 – 2014: Visitationskonsulent, Psykiatrienheden, vikariat, Københavns kommune 

2007 – 2014: Socialfaglig konsulent – tilsyn, visitation og udviklingsopgaver, Helsingør kommune

2006 – 2007: Teamkoordinator, Drosthuset Dyssegården 

2003 – 2006: Bostøttemedarbejder, Bofællesskabet Valhalla

2000 – 2003: Misbrugsbehandler, Helsingør Misbrugsambulatorium