Pårørende

Ofte kan det være svært at være pårørende til borgere, der står i en svær livssituation og f.eks. har en psykiske lidelse, handicaps og misbrug. Det kan vanskeligt for borgeren at modtage og samarbejde om den hjælp, de får tilbudt fra kommunen. Andre gange kan det være svært at få bevilget den rette hjælp og få koordineret indsatsen, så hjælpen passer til borgerens behov.

Jeg tilbyder rådgivning om støttemuligheder og kommunernes sagsbehandling. Jeg kan endvidere være behjælpelig med sparring til at motivere borgeren til at modtage støtte og med at klæde dig på til rollen som pårørende.

Jeg tilbyder en kort indledende samtale, som foregår telefonisk. I samtalen præsenterer du kort din problemstilling. Samtalen gør, at jeg kan få et indblik i jeres situation, og at vi sammen kan forventningsafstemme i forhold til, om jeg kan hjælpe.